szkolyjezykowe.info
Akademicki Ośrodek Nauki
ul. Piotrkowska 91
Łódź
tel. (42) 633-90-06