szkolyjezykowe.info
Szkoła Języków Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 7 lok. 7
00-332 Warszawa
tel: 22 55 20 937